📰کد مطلب: ۷

راه‌اندازی و بهره برداری از پایگاه اینترنتی و پورتال سامانه‌های کانون

مژده به اعضای محترم کانون، راه‌اندازی و بهره برداری از پایگاه اینترنتی و پورتال سامانه‌های کانون به زودی، شایان ذکر است با آماده شدن نسخه آزمایشی پایگاه اطلاع رسانی و سامانه تسهیلات کانون در چند روز اینده، اعضای محترم کانون می توانند پس از ان کلیه اطلاعات و اخبار مرتبط را از این پایگاه پیگیری نمایند ...  

مژده به اعضای محترم کانون، راه‌اندازی و بهره برداری از پایگاه اینترنتی و پورتال سامانه‌های کانون به زودی، شایان ذکر است با آماده شدن نسخه آزمایشی پایگاه اطلاع رسانی و سامانه تسهیلات کانون در چند روز اینده، اعضای محترم کانون می توانند پس از ان کلیه اطلاعات و اخبار مرتبط را از این پایگاه پیگیری نمایند و همچنین از امکانات و مزایای سامانه‌های در نظر گرفته شده در جهت سهولت امور مربوط به اعضا بهره مند گردند.

6.6K نویسنده: مدیر وب سایت

کانون بازنشستگان، جلال ماهری، مهدی محمدپور سرای، برنامه نویس، طراح وب، تبریز